Ние, от МК ГДБОП, смятаме, че гражданите на нашата община са тази градивна частица, без която не може да съществува обществото. Всеки жител, чрез своето присъствие и дейности, които развива, по своеобразен начин задава пулса на 13-те населени места от нашата община. Ето защо вярваме, че управлението на родния край трябва да бъде в ръцете на най-дейните и почтени хора, готови да отдадат сили и време за решаването на обществено значими проблеми.


Водени от тази идея, за първи път в историята на община Ботевград, даваме възможност на всеки мотивиран гражданин да стане част от листата за общински съветници на МК ГДБОП на конкурентен принцип. Шансът за пряко участие в управлението на общината ще позволи на тези от Вас, които притежават необходимите качества, да се превърнат в гласа на хората от своята общност.


За кандидатите


Ще търсим съмишленици в разбирането, че почтеността трябва да бъде водещо качество за всеки, зает с публична дейност. Разчитаме, че нетолерантността към неправди, измами и корупция трябва да остане практика в управлението на нашата община. Ще дадем шанс на хора, които могат да бъдат двигатели на инициативи, свързани с благоденствието на гражданите на община Ботевград и качеството на градската среда.


Как да участвате?


Всеки жител на община Ботевград, готов да се превърне във връзка между обществото и местната власт, може да кандидатства за участие в листата на МК ГДБОП за Местни избори 2019. Приемът на кандидатури ще продължи до 15-ти септември, а кандидатите с потенциално най-голям принос ще бъдат поканени на събеседване.


Повече информация за това как да се включите може да намерите на https://gdbop.botevgrad.com/2019/