Община Ботевград  възнамерява да кандидатства с проектно предложение за безвъзмездно финансиране по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ към Норвежкия финансов механизъм. Тя е допустим кандидат, съгласно насоките по първата покана за набиране на предложения. 


Проектното предложение на Общината ще бъде насочено към надграждане и усъвършенстване на детското музикално изкуство на база на съвременни технологии и споделен опит в партньорство с представители от страните – членки на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, държавите Исландия, Норвегия, Лихтенщайн. 


Програмата цели да подобри и увеличи достъпа до изкуства и култура. Фокусът е върху достъпа до култура в местни и регионални области. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проектни предложения е до 200 000 евро. Това се посочва в докланата, с която Община Ботевград ще поиска съгласието на местния парламент за кандидатстване за безвъзмездно финансиране.   


В проектните предложения могат да бъдат включени дейности , свързани със създаването, организацията и провеждането на нови събития/спектакли за култура и изкуство, с сферата на театралните, танцовите, музикалните и сценичните изкуства, включително турнета /пътуващи събития/  и други.