ОИК Ботевград отказа да регистрира кандидат за общински съветник от листата на МК ДИБО. Решението е взето с 8 гласа „ЗА“ (Христо Якимов, Радина Микова, Мария Накова, Цветанка Банкова, Зоя Багелейска, Веселина Кръстева, Николай Николов и Цветолюб Савов) и 1 глас „ПРОТИВ“ (Виктор Велчев).


Става дума за Емил Асенов Йонов – една от легендите на Балкан. Причината е, че при служебна проверка за уседналост е установено, че той е с настоящ адрес в Кипър. Според Решение № 627-МИ на ЦИК, право на участие в изборите като кандидати за общински съветници имат български граждани с  адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019 г.


Общинска избирателна комисия регистрира листата на МК „Движение инициатива за ботевградска община“ /ДИБО/ от 28 души. Тя е в следния състав и ред: 1 - Георги Георгиев, 2 - Любомир Лилов, 3 – Цветанка Арбова, 4 - Цветослав Захариев, 5 - Любчо Василев, 6 - Николай Велков, 7 - Петър Петров, 8 - Пенка Николова-Димова, 9 - Йордан Йорданов, 10 - Ангел Ангелов, 11 - Георги Диланов, 12 - Пламен Иванов, 13 - Тихомир Михайлов, 14 - Марина Лазарова, 15 - Евгения Лазарова, 16 - Мирослав Дойчев, 17 - Мария Маринова, 18 - Дило Петков, 19 - Николай Бановски, 20 - Благовест Благоев, 21- Илия Станков, 22 - Евелина Канзова-Цветанова, 23 - Габриела Михайлова, 24 - Цветолюб Илиев, 25 - Маринела Каменова, 26 - Валери Зланков, 27 - Георги Василев и 28 - Иван Александров.