Гражданското движение за ботевградски обществен просперитет ( ГДБОП), участващо в местни избори 2019 съвместно с ПП МИР, предлага новаторски подход наред с традиционните за една кампания предизборни активности. Той е обвързан с основните идеи и ценности на партията и гражданското движение – с Морал, Инициативност и Родолюбие за ботевградски обществен просперитет.


Традиционно, кампаниите се градят на основата на скъпоструващи обществени събития и концерти, които носят моментно чувство на удовлетворение у избирателите, но в дългосрочен план не дават отражение върху живота им. Мотивирани да променим това, ние от ПП МИР Ботевград се обединихме около идеята да вложим съществена част от своя бюджет в общественополезни прояви. Дарявайки и своите време, енергия и доброволен труд, ще се постараем да реализираме полезни инициативи, които да подобрят живота на хората от всички населени места в Община Ботевград, ползата от които ще остане и след приключването на кампанията. 


В дните преди изборите ще работим за осъществяването на 50 добри дела за хората от нашата община, с което ще се прицелим в някои от все още нерешените проблеми.


По време на кампанията ще продължаваме да работим за подобряване на жизнената среда в нашия роден край с конкретни действия, защото сме убедени, че свършената работа не може да бъде заменена и от най-благозвучните обещания.


Призоваваме всички, които споделят нашите ценности, да подкрепят, според възможностите си, реализацията на тези 50 добри дела за нашата община. 


Обръщаме се и към останалите участници в местните избори с предложение да вложат средства, време и усилия не за скъпи предизборни изяви, а за реализирането на общественополезни инициативи, с които да заявят истинността на предизборните си обещания. И нека запазим чиста и приветлива общината, като се откажем от безразборното разлепване на агитационни материали върху улични стълбове, дървета и други нерегламентирани места. 


Ние ще го направим!