Със свое решение от 2 август Централната избирателна комисия (ЦИК) определи възнаграждението на членовете на РИК и СИК.
Председател на Секционна избирателна комисия ще получи еднократно възнаграждение от 115 лева за изборите на 2 октомври, за заместник-председател и за секретар ЦИК определи възнаграждение от 100 лева, а на членовете ще се платят по 85 лева.
Допълнително ще се плащат по 15 лева на членовете на СИК, които ще получават устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, и ще подреждат изборните помещения.
По 30 лева допълнително ще получат тези членове, които ще предават протоколите и  изборните книжа в районните комисии след края на изборният ден.
Със заповед на кмета Иван Гавалюгов в община Ботевград са образувани 45 избирателни секции за предстоящите извъредни парламентарни избори на 2 октомври.