300 метра нов водопровод ф90 ще бъде положен по улица „Шипка“ във Врачеш. Ремонтните дейности започнаха днес, което наложи спирането на водоподаването за цялото село. Те са включени в общинската програма за текущите ремонти и се финансират от собствени приходи на общината.


Подмяната на водопровода се извършва съвместно от общинското предприятие БКС и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – София.