В Елов дол Иван Гавалюгов е получил 6 гласа. Същият брой избиратели са подкрепили кандидатурата на Георги Георгиев. За Сашо Везенков са гласували 4-ма избиратели.


В Краево Иван Гавалюгов има 39 гласа, Георги Георгиев – 10, Сашо Везенков – 7.


В Рашково води Георги Георгиев. За Иван Гавалюгов са гласували 14 души. Сашо Везенков има 7 гласа. 


В Липница Иван Гавалюгов получи 48 гласа, Сашо Везенков – 7, Георги Георгиев – 5, Веселка Златева – 3.


В Гурково с най-много гласове – 61, е Георги Георгиев. Втори по вот в селото е Иван Гавалюгов – 22 гласа, следван от Сашо Везенков с 21 гласа.


Гласовете в Радотина са разпределени така: 29 за Георги Георгиев; 27 за Сашо Везенков, 23 за Иван Гавалюгов, 12 за д-р Веселка Златева.