На 31.10.2019 г. (четвъртък) в ОУ „Васил Левски“ – Ботевград, ще се проведе Ден на отворените врати, посветен на народните будители. Денят ще започне в 11:00 ч. с откриване на „Кът за четене“, намиращ се в западното фоайе на първия етаж в сградата на начален етап. За изграждането на къта принос има Дамски клуб „Инер Уил“ – Ботевград, дамите от който дариха на училището къщичка за книги и 400 лв., като заявиха дарителската си воля средствата да послужат за изграждане на читателски кът за малките ученици


Дейностите, предвидени в програмата за Ден на отворените врати, ще се осъществяват от училищните групи, създадени и работещи по Проект BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 - „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  Основно училище „Васил Левски“ – Ботевград, участва в проекта като партньор на Община Ботевград, а дейността ще приключи в края на 2020 година.