УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА,


 Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 1 ноември – Деня  на народните будители!
Днес е празник на българската духовност и историческа памет, на националното ни самочувствие и самосъзнание! Затова, бих искала най-сърдечно да поздравя всички Вас - съвременните будители и просветители. Вие сте тези, които с цената на много усилия съхранявате и предавате на младите всичко ценно и светло от нашата история!
Благодаря Ви за всеотдайността, за отговорността Ви към бъдещето, за възрожденския дух, който поддържате неуморно и за примера, който давате на поколенията!
Бъдете здрави, щастливи и успешни!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С уважение:


РОСИЦА ХРИСТОВА -
ВрИД Кмет на Община Етрополе