АПИ ИЗВЪРШВА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В УЧАСТЪКА ОТ С.ЛЪГА ДО С. МАЛКИ ИСКЪР. ИЗКЪРПВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА ДО С. ДЖУРОВОАгенция пътна инфраструктура продължава ремонтните дейности по изкърпване на участъци от пътя от с. Лъга до с. Малки Искър от Републикански път II – 37. Ремонтът ще продължи до с. Джурово.
Пътят не е затворен, но е необходимо шофьорите да спазват пътната сигнализация и да карат внимателно.