На 15 ноември 2019 г. (петък) от 11:00 до 14:00 часа екипът на Областен информационен център-София ще проведе изнесена приемна във фоайето на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ - Ботевград (пл. „Освобождение“ 12).


Посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и проектите на индикативни годишни работни програми за 2020 година. 


Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.