На 7 ноември Исторически музей – Правец посрещна г-жа Магали Леонел – представител на Европейската комисия, Генерална дирекция „Регионална политика и урбанизация“. Визитата бе осъществена по проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на Общините Сурдулица и Правец“, с референтен № CB007.1.11.151. 


Основната цел на посещението бе представяне на добрите резултати, постигнати чрез успешното изпълнение на проекта и запознаването на г-жа Леноел с една от добрите практики по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България – Сърбия. 


Магали Леонел бе придружена от Стоян Канатов, ръководител на Съвместния секретариат на Програма Интеррег – ИПП България – Сърбия. Двамата разгледаха с голям интерес експозицията на музея, запознаха се с основните приоритети в дейността му, след което екипът направи кратка презентация на английски език на постигнатото и представи целите и резултати на проекта, реализиран от Исторически музей - Правец в партньорство с община Сурдулица (Р Сърбия), устойчивостта и използване на резултатите след проекта, добавената стойност и ползи за местната общност. Основните резултати от проекта са реализирането на цялостна консервация и реставрация на два културно-исторически и музейни обекта - в с. Видраре - Старо класно училище, открито през 1848 г., и Туняковски хан от 1820 г., които имат голям туристически потенциал, както и обновяването и обогатяването на музейните експозиции. Извършена е консервация и експониране на място и на археологическия обект "Останки от средновековната църква "Света Богородица“ от ХІV в. и пo-ранните руини около нея” в с. Осиковица. Целта е те да се превърнат в атрактивни туристически дестинации.


По-късно гостите разгледаха, също с голям интерес, макетите от експозицията „България на длан”, гостуващата изложба на частен музей „Арете” - „Армията на бога” – колекция оригинали и копия на икони и стенописи, както и експозицията с колекция подаръци на държавния глава и Българската държава от цял свят в Музейния комплекс и Родната къща на Тодор Живков. 


Гостите отбелязаха, че са впечатлени изключително от видяното, от широкомащабната дейност и амбициозните цели, които си е поставил и осъществява колективът на Исторически музей - Правец.


Визитата завърши с посещение на място на двата реновирани по проекта музейни обекта в с. Видраре – Старо класно училище от 1848 г. и Туняковски хан от 1820 г. със скривалище на Васил Левски. Магали Леонел изрази мнение, че двата обекта имат дух и са наистина добро място за музей в оригинална среда от епохата на Възраждането.  


В края на своето гостуване г-жа Леонел благодари за гостоприемството, изказа задоволство от видяното, пожела по-нататъшни успехи на музея в работата му по европейски проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество. Тя изрази надежда, че ще им още добри поводи за подобни срещи.