На тържествената сесия днес общинските съветници трябва да изберат председател на Общинския съвет. По регламент заседанието се води от най-възрастния общински съветник. В случая Георги Георгиев от групата на ДИБО, но тъй като той отсъства, с тази отговорна задача бе натоварен следващият по възраст общински съветник – Цветанка Арбова, която е от същата група. 


Общинският съвет взе решение изборът за председател да бъде проведен от петчленна комисия в следния състав: Спасен Ценов /ПП МИР/ – председател, и членове адв. Георги Донков – ГЕРБ, Цветослав Захариев – ДИБО, д-р Веселка Златева – БСП, и Цветан Миньовски – Коалиция “Алтернативата на гражданите“.


За председателското място на ОбС Ботевград постъпиха три предложения: д-р Илин Черняшки от МИР, д-р Марияна Горгачена – БСП, и Сашо Везенков – ГЕРБ. Гласуването е тайно. За избран се смята този, който е получил половината от гласовете от общия брой присъстващи общински съветници.   


Освен Георги Герогиев, отсъства още един общински съветник - Николай Велков - също от ДИБО.