На тържественото заседание днес не бе избран председател на ОбС Ботевград. От пуснатите 27 бюлетини 13 бяха за д-р Илин Черняшки - МИР, толкова наброяват общинските съветници от групата на тази политическа партия. Д-р Марияна Горгачева получи четири гласа, колкото е и общият брой на съветниците от БСП. Сашо Везенков постигна 10 гласа. По всяка вероятност, освен гласовете на съпартийците си от групата на ГЕРБ, той е получил подкрепата на тримата присъстващи съветници от ДИБО, както и на представителя на Коалиция "Алтернативата на гражданите". 


Общинският съветник Тихомир Найденов направи процедурно предложение – да се проведе втори тур с тайно гласуване за председател на ОбС Ботевград, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове – д-р Черняшки и Сашо Везенков. 


Председателстващият сесията - Цветанка Арбова, въобще не подложи на гласуване така направеното предложение, а побърза да предостави думата, без той да я поиска, на адв. Донков – член на комисията по избора на председател. Той предложи да се насрочи ново заседание, на което отново с тайно гласуване да се проведе нов избор за председател на ОбС Ботевград. Според него, разпоредбата в ЗМСМА е „много лаконична и се съдържа в едно изречение, че на това заседание единствената задача на ОбС е да избере председател“. По думи на Донков, новият местен парламент не може да работи по правилника на предишния Общински съвет. А защо, така и не стана ясно от неговото изказване. 


Цветанка Арбова обяви, че насрочва второ заседание на ОбС след десет дни. Това означава, че то трябва да се проведе на 21 ноември.