Основната отговорност за снегопочистването на пътната мрежа в селата в община Ботевград вече ще е на кметовете на кметства. Това съобщи на днешната среща с местните медии кметът Иван Гавалюгов. 


„Днес проведохме първата среща с всички избрани кметове на кметства. Възложих им задачата вече те да си организират почистването на уличната мрежа на селата, където са избрани. Договорите с фирмите за снегопочистване вече ще се сключват със самите кметства. Оставям на кметовете да изберат фирми, организации, физически лица, които ще извършват тази дейност. Преценката е тяхна, контролната дейност също, както и пряката отговорност за качественото почистване.“ – каза Иван Гавалюгов и допълни – „Разбира се, общината, като финансиращ орган, ще упражнява контролни функции на тази дейност. Както и предишните години, ние ще монтираме GPS устройства на всички машини, които ще почистват и опесъчават улиците в селата.“


Общинско предприятие БКС ще продължи да поддържа пътната мрежа на Ботевград и Зелин през зимния период 2019-2020 г. В момента текат процедурите и по обществената поръчка за избор на фирма за снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа. В удължения срок оферти са подали две фирми. Предстои назначената комисия да определи изпълнителя.