Спасен Ценов обяви резултатите от избора на председател на ОбС. Вотът беше таен. Д-р Илин Черняшки постигна 13 гласа, Сашо Везенков – 7, Цветанка Арбова – 5, и д-р Марияна Горгачева – 4. Според д-р Канзов от ГЕРБ, процедурата е опорочена. Той обяви, че напуска залата.  Към него се присъединиха и останалите съветниците от групата на ГЕРБ. Последваха ги и съветниците от ДИБО.


След размяна на реплики с кмета Иван Гавалюгов, залата напусна и Цветан Миньовски. Съветникът предложи на мястото на съветниците, които бяха избрани за членове на комисията, но напуснаха залата, да бъдат предложени други две попълнения. Извинявайки се, че се намесва, кметът Иван Гавалюгов взе отношение, като заяви, че няма време за разтакаване, тъй като общината трябва да работи. Думите на градоначалника бяха посрещнати с ръкопляскане в залата. А напускането на съветниците предизвика ропот от страна на присъстващите граждани. 


Въз основа на приетите правила, които бяха предложени от д-р Марияна Горгачена, се проведе балотаж между кандидатурите, получили най-много гласове – Илин Черняшки и Сашо Везенков. Първият събра необходимия минимален брой гласове – 15 от 17 гласували. Две от бюлетините бяха недействителни.


Председателят на ОбС прие от своя предшественик – Любомир Лилов, звънеца, с който се откриват и закриват заседанията и който служи за подсещане, че Правилникът за работа на местния парламент трябва да се спазва. 


Илин Черняшки благодари за подкрепата. Той заяви, че уважава всички съветници, независимо от тяхната партийна принадлежност, защото са избрани от гражданите на общината. Неговият призив бе да работят заедно, разумно и почтено за защита интересите на жителите на община Ботевград, за тяхното благоденствие и просперитет.