На отчетно-изборното събрание на НЧ ”Христо Ботев 1884”, което се проведе тази вечер, за Боряна Нешкова гласуваха 69 от членовете на читалището. Вторият претендент Николай Найденов получи 56 гласа.
Общо 16 бяха кандидатите за ново читалищно настоятелство. Веселин Вълков си направи отвод и на тайно гласуване бяха подложени: Григорий Гешев, Цватен Марков, Цветанка Арбова, Боряна Нешкова, Дивна Николова, Недялко Делчев, Иванка Христова, Людмила Чудомирова, Деспина Георгиева, Данчо Фампарски, Мирослав Йорданов, Иванка Савова, Стоян Стоянов, Николай Найденов, Нина Велева.


Новото настоятелство на читалище „Христо Ботев” е в следния състав: Боряна Нешкова, председател, членове: Цецка Арбова, Григорий Гешев, Иванка Христова, Николай Найденов, Иванка Савова, Деспина Георгиева.


За почетни членове на читалището бяха обявени тримо дългогодишни читалищни дейци - Иванка Пациркова, Климент Гешев и Веселин Насев. Те получиха грамоти и статуетки.