Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов“ – Ботевград спечели проект  за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници. Той е изготвен по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2019 г.


Проектът на библиотеката е на стойност 1197,78 лева. Министерството на културата финансира 90% (1 078 лв.) от общата стойност на проекта, а останалите 10% (119,78 лв.) са осигурени от НЧ „Христо Ботев 1884”. 


Със сумта са закупени 90 книги – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература и научно-популярни издания. Обхванати са максимално широк кръг издателства.   


Заглавията са съобразени с профила на библиотеката и културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва. 


Книгите са обработени и са на разположение на читателите.


Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов“ е одобрена и по втората конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ за 2019 г. и ще получи отново финансиране за обновяване на библиотечния фонд с книги и информационни източници.