Днес стана ясно, че пълномощника на ПП ГЕРБ - Николина Ангелкова, е оттеглила жалбата си до Административен съд – София област относно решение №232 от 27.12.19 г. на Общинска избирателна комисия - Ботевград.


Жалбата бе внесена на 3 януари и оспорваше решението на ОИК да не прекрати предсрочно пълномощията на Иван Гавалюгов като Кмет на Община Ботевград.


На 6 януари в Административния съд е постъпила молба от Политическа партия ГЕРБ, чрез пълномощника й Николина Ангелкова, с която  е оттеглено оспорване на решение № 232 от 27.12.2019 год. на ОИК - Ботевград, като се моли производството по делото да се прекрати.

Определелението на Административния съд София област също е от 6 януари. То гласи: „ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Политическа партия ГЕРБ, със седелище и адрес на управление гр. София, чрез пълномощника й Николина Ангелкова срещу решение № 232 от 27.12.2019 год. на Общинска избирателна комисия - Ботевград, с което е постановен отказ предсрочно да се прекратят пълномощията на Иван Гагалюгов като кмет на община Ботевград.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7/2020 год. по описа на Административен съд София-област. Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 7-дневен срок.