Общинското ръководство е внесло докладна записка в Общинския съвет – Ботевград, с предложение за минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Ботевград за 2020 г. За поредна година те остават непроменени:


цената за един километър пробег по дневна тарифа е: минимална – 0,60 лв., максимална – 1,10 лв.,


цена за един километър пробег по нощна тарифа: минимална – 0,70 лв., максимална – 1,20 лв.


Съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, общинските съвети са тези, които определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на общината, където е издадено разрешението за таксиметров превоз. Цените се актуализира най-малко веднъж годишно.


Предложението ще бъде гласувано от ОбС на редовна сесия, която ще се състои в четвъртък - 30 януари 2020 г.