Местна таксиметрова фирма е внесла предложение в общинската администрация, в което предлага увеличение на тарифите за таксиметроф превоз. По предложението ще се произнесе Общински съвет - Ботевград на предстоящото заседание, насрочено на 28 октомври.


Ето и промените:


Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за 2022 година, валидни за територията на община Ботевград:


- дневна тарифа за един километър пробег - досега 0,60 лв. става 0,79 лв.


- нощна тарифа за един километър пробег - досега 0,70 лв. става 0,89 лв.


Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за 2022 година, валидни за територията на община Ботевград:


- дневна тарифа за един километър пробег - досега 1,10 лв. става 1,70 лв.


- нощна тарифа за един километър пробег - досега 1,20 лв. става 2,20 лв.


Съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, общинските съвети са тези, които определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на общината, където е издадено разрешението за таксиметров превоз. Цените се актуализира най-малко веднъж годишно.