В първата минута на работния ден 20 януари е платен и първият местен данък в община Ботевград. Системата го е отчела в 8 часа 30 минути и 39 секунди, показва справка в отдел „Местни данъци и такси“. Наш съгражданин е платил 45 лева данък за автомобил и 8,74 лв. за имот, след като са му направени отстъпки.


На предплатилите до 30 април 2020 година пълния размер на данък сгради и данък върху моторните превозни средства се прави 5 % отстъпка.


Съгласно НОАМТЦУ на територията на община Ботевград, на предплатилите пълния размер на такса битови отпадъци в срок до 30 април 2020 г. се прави отстъпка, както следва:


-в размер на 30% за физическите лица;


-в размер на 20% за юридически лица, попадащи в категорията микро, малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП и подали декларация за това обстоятелство. Срокът за подаване на декларацията е 12 април 2020 година;


-в размер на 10% за юридически лица, неподали декларация в срок до 12 април и попадащи в категорията големи предприятия;


-в размер на 10% за физически и юридически лица, подали декларация по чл.71, ал.1 от ЗМДТ.


Тази година размерът на местните данъци и такси е без промяна. Изключението е такса смет, която се увеличи с 0,3 промила за гражданите и с 1 промил за фирмите. Увлечението се наложи заради увеличената такса, която общината плаща на държавата за тон депониран битов отпадък.


Без промяна е и патентният данък.


Работното време на Дирекция „Местни данъци и такси“ е от 8:30 до 17:30 часа (без прекъсване) всеки делничен ден.