Жителите на община Ботевград могат да заплащат местните си данъци и такси, в това число и данъка за превозните средства. Кампанията стартира в средата на месец януари и още в първите дни се забелязва немалък интерес у гражданите да заплатят задълженията си към местната хазна.


Да припомним, че размерът на местните данъци и такси за 2024 година остана непроменен в сравнение с предходната година. Всички граждани и фирми, които платят целия размер на дължимия си годишен данък до края на април могат да ползват отстъпки. Иначе местните данъци могат да се платят на две вноски. Първата е до 30 юни, втората - до 31 октомври.


Местните данъци и такси - данък сгради, такса смети и данъци върху превозните средства може да се плащат с платежно нареждане по банковата сметка на общината, с пощенски запис или чрез портала за е-услуги на НАП.


С ПИК и електронен подпис можете да проверите какви са задълженията ви по местни данъци и такси и да ги платите, като използвате е-услугата на НАП.