Добър пример на своите деца дадоха родителите от ДГ “Еделвайс“


След изграждането на опитни полета в двора на детска градина „Еделвайс“ гр. Етрополе, Горски еко-кът с училище на открито, еко-библиотека , къщички за птици и цветни алеи за цветя и билки, по инициатива на родителите и благодарение на личният им труд и материали, беше изграден компостер.
Компостирането е един от най- подходящите и икономични методи за третиране на биоразградими отпадъци. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и превръщат  в хумосоподобен материал, наречен компост. Компостът подхранва почвата, изгражда структурата, повишава обмяната на въздуха и осигурява задържането на вода в нея.
Включвайки се в компостирането , децата от предучилищните групи се възпитават в природосъобразен начин на живот  и се поставят основите на екологичното възпитание и екологична култура.


Текст и  снимки: Татяна Маринова