Гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ сега, през месеците февруари, март и април, когато изтича валидността на по-малък брой документи. Очаква се от месец май до края на 2020 г. да бъде значително по-натоварено. 


Със създадената организация в сектор БДС се цели улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления. Призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите им и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.


Не e необходима подмяна на лични карти, които са със срок на валидност „безсрочен“.


Справка показва, че през 2020 г. изтича валидността на 29465 лични карти, 12564 паспорта и 18042 свидетелства за управление на моторно превозно средство, издадени от ОДМВР - София.


Работното време на сектор БДС в ОДМВР - София е от понеделник до петък от 8:30 ч. до 17:30 ч.


Работното време на звена БДС в РУ при ОДМВР - София е от понеделник до петък от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.


Важно:


Възможно е подаване на заявление за обикновена услуга за издаване на БЛД да се извърши във всяко РУ на територията на ОДМВР - София и в ОДМВР - София /ул. „Гео Милев“ №71/. Получаването на готовите документи е в поделението, където са подадени заявленията.


Напомняме, че заявленията за бърза и експресна услуга се подават в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР - София.


В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на сектор БДС, както следва:


05.02.2020 г.


ОДМВР/РУ                Приети заявления /брой/


ОДМВР - София        36


РУ - Ботевград    35


РУ - Годеч                 -


РУ - Елин Пелин 16


РУ - Етрополе        9


РУ - Ихтиман        6


РУ - Костенец        20


РУ - Костинброд15


РУ - Пирдоп        12


РУ - Правец        8


РУ - Самоков        38


РУ - Своге                14


РУ - Сливница        13