Петото издание на „Великденски събор – Ботевград“  ще се проведе на 19-ти и 20-ти април тази година. Инициативите по време на празника ще бъдат целодневни и ще включват едни от най – популярните артисти и разнообразни атракциони.


Всички търговци, желаещи да се включат във „Великденски събор – Ботевград 2020“ ще се разполагат по утвърдена схема от Главния архитект на общината в градски парк Ботевград, квартал 80.


Търговските терени са с размери 2х2м, а таксите за ползване са 4 лева на кв. м. на ден. Желаещите подават заявление до кмета на община Ботевград, като разрешителни за търговска дейност ще бъдат издавани след 1-ви април по реда на постъпване на заявленията.


Всички търговци, подаващи заявление за поставяне на павилиони за храни и напитки, задължително трябва да осигурят подходящо покритие, което да предпазва от зацапване и нараняване настилката в Градския парк. 


Заявления се приемат в деловодството на община Ботевград и по ел. поща на admin@botevgrad.org в периода от 17.02.2020 г. до 17.03.2020 г.


ТУК може да намерите образец на заявлението.