Кметовете на общините Ботевград и Горна Малина са на едно мнение – пътят през Ботевградския проход /Арабаконак/ трябва да стане държавен. 


В края на 90-те години на 20 век, по неизвестни причини, той е бил прехвърлен на двете общини. 2.5 км от участъка е собственост на община Ботевград, а останалата по-голяма част от него – на община Горна Малина. Този път обаче не е от местно значение. В същото време той се нуждае спешно от основен ремонт, който ще струва милиони. Двете общини обаче не разполагат с  такива средства. Дори да кандидатстват за финансиране по европейски програми, няма да имат шанс, тъй като критерий за оценка е наличие на населено място, "което обслужва". В случая пътят не обслужва нито едно селище както на територията на община Ботевград, така и на територията на община Горна Малина.  


„Най-близкото населено място – Врачеш, е на повече от 10 км от този участък. Така че той изобщо не е нужен на общината, не изпълнява никакви местни функции. Състоянието му е изключително лошо. Инвестициите, които трябва да се направят, са доста сериозни, сигурно около няколко милиона лева. Този път е поделен като собственост между общините Ботевград и Горна Малина. С колегата от Горна Малина сме на едно мнение, че този път категорично трябва да бъде прехвърлен на държавата, тъй като на практика свърза два републикански пътя – Русе – Бяла и Подбалканския, който е изключително натоварен“, коментира кметът Иван Гавалюгов. Според него пътят през Ботевградския проход може да се използва като удачна алтернатива на магистралата. „Той е доста кратък, с малка денивелация. Изобщо предназначението му, разбира се, след основна рехабилитация ще бъде най-вече за преминаващите през Южна и Северна България“, допълни градоначалникът.  


„Държавата ни казва, че това е общински път и трябва да кандидатстваме по програми. Кандидатстваме, но трябва да посочим кое населено място обслужва, защото това е критерий за оценка. И кое населено място може да обслужва път, който започва от един републикански път и свършва в друг републикански път?! Според мен държавата трябва да си го приеме отново в активите и съответно да направи нужните инвестиции за основен ремонт“, каза още Иван Гавалюгов.