Днес, 24 февруари, от 14:00 часа Консултативният съвет по въпросите на туризма проведе двадесет и третото си заседание.
Предложен им беше за разглеждане на дневен ред от 4 точки:
1. Промяна в състава на Консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Етрополе
2. Отчет за разпределението на събрания туристически данък и такса категоризация за 2019 г.
3. Предложение за разпределение на предвидения туристически данък и такса категоризация за 2020 г.
4. Разни
След като се съгласиха с предложените от ръководството промени, новият Консултативен съвет е в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Димитрова - заместник-кмет на община Етрополе; СЕКРЕТАР: Цецка Александрова - старши експерт „Туристическо и информационно обслужване”;
Членове от общинската администрация и национални, регионални или общински музеи: Росица Иванова – началник-отдел „Социална политика, спорт и туризъм”; Евгения Симеонова - Генова - главен експерт „Местни данъци и такси”; Наталия Цветкова - директор на „Исторически музей - Етрополе”;
 Членове от туристически сдружения и други физически или юридически лица: Кати Дочева - председател на „Туристическо дружество туризъм, спорт и екология „Етрополе”; Валентин Чакъров - управител на хотел и ресторант „Етрополия”; Нико Заричинов - председател на управителен съвет на сдружение Тур Клуб Ремарк; Тихомир Драганов - собственик на хотел „Перфект” в с. Ямна; Кристина Савова - представител на хотел „Подковата”; Ирина Александрова - управител на хотел „Еверест”;
След това членовете на вече новия Консултативен съвет приеха представения Отчет за разпределението на събрания туристически данък и такса „категоризация” за 2019 г.
и предложението за разпределение на предвидения туристически данък и такса „категоризация” за 2020 г.
Вече имахме възможност към края на миналата година да подскажем, че в Етрополското ръководство на общината се заражда идеята за подготовката, организирането и провеждането на фестивал на народното творчество в Етрополе.
На днешното заседание председателката на Консултативния съвет и заместник-кмет на Община Етрополе Станка Димитрова изложи някои вече очертаващи се идеи около фестивала.
С нея се договорихме през седмицата да излезем с възможно повече подробности около тази идея. След което ще уведомим нашите читатели и жителите на Етрополска община.