Публикуваме пълния текст на отвореното писмо, което кметът Иван Гавалюгов изпрати днес до директора и колектива на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Ботевград:


До директора и педагогическия колектив на ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“, гр. Ботевград


ОТВОРЕНО ПИСМО


Уважаема госпожо Директор,


Уважаеми учители,


в качеството си на кмет на община Ботевград се обръщам към Вас като към настоящ ръководител на най-голямото училище в цялата София област и като към педагози, които са призвани да обучават и възпитават по-голямата част от децата на община Ботевград.


Отвореното писмо, което Ви изпращам, госпожо Директор, е насочено, подчертавам, към институцията „директор на ОБЩИНСКО училище „Н. Й. ВАПЦАРОВ“, функциониращо на територията на община Ботевград, а не към конкретната личност, заемаща тази длъжност в момента!


Воден от разбирането, че всяко българско училище трябва да е носител на морално-етичния дълг да възпитава у своите ученици осъзнати ценностни модели, насочени към уважение и почит на културното и духовното наследство на нацията, изразявам своето безпокойство, че ръководството на ОУ„Н. Й. ВАПЦАРОВ“ пренебрегва тази си отговорност.


В Събитийния календар на община Ботевград са предвидени мероприятия, посветени на значими дати и събития с национален и местен характер, чрез които изразяваме почитта си към героите от националния ни пантеон. Участието в тези мероприятия, разбира се, няма и не може да има задължителен характер нито за гражданите, нито за която и да е обществена организация или институция, но трябва да бъде израз на духовна осъзнатост. Още повече, от страна на образователните институции, които са отговорни за възпитаването на подрастващите поколения.


В последните две години обаче прави впечатление, че ръководството на ОУ„Н. Й. ВАПЦАРОВ“ не мотивира участието на учениците от най-голямото общинско училище в културно-просветния и общественознаков живот на местната общност. Последният повод, който дава основание на твърдението ми, е отсъствието на представители единствено на  ОУ„Н. Й. ВАПЦАРОВ“ в церемонията по отбелязване на 147г. от гибелта на Апостола на свободата - Васил Левски. В нея се включиха дори най-малките жители на общината - деца от детските учебни заведения, но неразбираемо защо - учители и ученици от ОУ„Н. Й. ВАПЦАРОВ“ не присъстваха на ритуала. И това не е прецедент, а задълбочаваща се тенденция, която е тревожна.


Уважаема госпожо Директор,


Уважаеми учители,


като кмет на община Ботевград, а и като родител на ученици, обучаващи се в повереното Ви училище, настоявам да преосмислите отношението си към мястото, което сте призвани да заемате в обществения живот на община Ботевград и към примера, който е редно да давате на подрастващите жители на община Ботевград. 


ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ е общинско училище, в което се обучават над 900 ученици и какво ще е тяхното отношение в бъдеще към обществено-културния живот на общността, какви ценности ще ги формират като личности, зависи в голяма степен и от Вас!


С уважение,


ИВАН ГАВАЛЮГОВ


Кмет на община Ботевград