Общинският съвет разгледа на днешното си заседание информация за дейността на общинското предприятие „Балкан”. По време на дебата Сашо Везенков заяви, че ситуацията в Ботевград е прецедент:  парите от таксите на децата, които  тренират някакъв спрт, отиват само при треньорите. А цялата издръжка на спортната база е за сметка на общината. Според него практиката в другите градове е тези пари да се разпределят в някакво сътношение между треньорите и за издръжка на базата.


Мнението на Сашо Везенков бе подкрепено и от Борислав Витков, който заяви, че Постоянната комисия  за работа с децата и младежта, спорта и туризма  към местния парламент прави предложение да бъде преразгледано  решението на Общинския съвет за безвъзмездно ползване на спортната база. Искането на Постоянната комисия е  ново решение да бъде взето в срок до 30 май т.г..


Кметът Иван Гавалюгов заяви, че е съгласен решението за безплатно ползване на общинската спортна база да бъде преразгледано. Той съобщи, че издръжката на публичната спортна инфраструктура, в това число и заплатите на персонала, е 500 000 лева годишно. В предишни години за издръжка на спортната база са използвани и средства от делегираните бюджети на учиилщата. Но след промяна на нормативната уредба, това е невъзможно. В момента цялата издържка е за сметка на собствените приходи на общината.


Иван Гавалюгов посочи също, че средствата от таксите на децата, са  не само за заплати на треньорите. Те покриват и разходи за картотекиране, такси за състезания и др.


В изказването си Любчо Василев заяви, че за всеки един спортен обект трябва да се направи анализ какви са разходите за издръжката му. Въз основа на тях трябва да се формира и таксата, която да плащат децата за съответните тренировки.


Цветан Миньовски заяви, че децата, които спортуват трябва да бъдат поощрявани. Особено тези, които постигат  успехи на различни национални и международни състезания.  А да си плащат и за използването на залите – това не е стимул, подчерта Миньовски.


Дамян Маринов попита защо през последните години приходите на ОП „Балкан” спадат. От отговора на директора Михаил Михайлов стана ясно, че това се дължи на  преустановените плащания от училищата, а от друга страна и заради безплатното ползване на базата от  работници на фирмите-спонсори. Според решение на Общинския съвет от 2014 година фирмите, които спонсорират спорта с над 50 000 лева годишно, имат право техните работници да ползват спортната база безплатно. През миналата година в различните спортни обекти е имало над 2 900 безплатни посещения на работници от фирми-спонсори, стана ясно от отговора на Михаил Михайлов.
При гласуването  22 съветници подкрепиха информацията за дейността на ОП „Балкан”, а четирима се въздържаха.