На вчерашното заседание с 22 гласа „за“ и 4 „въздържал се“ Общинският съвет даде съгласие за преструктуриране на ОП БКС. Числеността на персонала на общинското предприятие ще бъде увеличена със 7 щатни бройки – от 129 на 136. 


Предложението бе внесено от общинското ръководство с мотива, че се увеличава обхватът на дейностите на предприятие. 


В отговор на въпрос на д-р Горгачева, кметът Гавалюгов разясни, че се закриват щатните бройки за пазачи и на тяхно място се разкрива звено към отдел „Ремонт и поддръжка“, което ще извършва изграждане и ремонт на дребномащабна ВиК инфраструктура. „Мога да дам примери: изграждането на 60 метра канализация, 150 метра водопровод не са високотехнологични дейности и са по силите и във възможностите на БКС“, обясни още Иван Гавалюгов. 


„Създаваме това звено с оглед по-бързото реагиране и задоволяване потребностите на жителите, особено в малките населени места, за където силите и средствата на ВиК оператора, който е зает предимно с отстраняване на текущи аварии, не достигат“, уточни той и добави, че няма да има конфликт и дублиране, тъй като инвестиционната програма на общината включва съвсем други участъци за подмяна и изграждане на ВиК инфраструктура.