Съветниците от ПП МИР излязоха с декларация. Тя бе прочетена от Тихомир Найденов в началото на днешното извънредно заседание на ОбС.  Текстът гласи:


ОБРЪЩЕНИЕ


от Общински съвет – Ботевград, 


мандат 2019-2023


До министъра на   здравеопазването


До министъра на вътрешните работи


Уважаеми господа,


В условията на епидемично разпространение на коронавирс, на нарастваща тревога сред населението и усилията за взимане на строги в това число и хигиенни мерки, се обръщаме към Вас да разпоредите нужните проверки и да уведомите гражданите на Ботевград относно качеството на водата, която се използва за питейно-битови нужди.


Искането ни е продиктувано от действията на  двама общински съветници от политическа партия ГЕРБ- Ботевград, които на 10 март т.г. на пресконференция в БТА обявиха, че „водата на Ботевград е опасна. Замърсена е с ешерихия коли и други бактерии, които носят рискове за здравето на хората”. Те се позовават на проба, взета от частен дом през януари т.г. /Въпреки официанте данни на РЗИ, че подобни отклонения не са открити/


Данните от пресконференцията бяха тиражирани от национални и регионални медии.


Ние считаме, че държавата в лицето на Министерството на здравеопазването трябва да даде гаранция на гражданите, че качеството на водата се следи и не се допуска замърсена и опасна вода по чешмите в домовете на хората.


А що се отнася до действията на двамата общински съветници от ГЕРБ – ние смятаме, че те умишлено всяват  страх и паника сред населението, особено на фона на разширяващата се епидемия от коронавирус и в България. 


Защо резултатите от пробата, взета през януари, те я обявиха чак през март? От загриженост за здравето на хората ли повече от един месец са мълчали, или са ръководени от други мотиви?


Второ: Двамата съветници от ГЕРБ досега нито веднъж не са поставили въпроса  за качеството на водата. Нито с питане в Общинския съвет, нито с изказване, нито с  предложение за решение. 


Трето: В изявлението си пред медиите твърдят, че тяхната роля е да оказват обществен натиск срещу институциите. А защо забравят, че те самите са част от най-важната институция в местната власт – Общинския съвет - мястото , където се взимат решенията за жизненоважни въпроси на населението и се следи за тяхното изпълнение?


Всичко това ни кара да мислим, че действията на двамата общински съветници от ГЕРБ – Иван Николов и Кирил Руневски, са продиктувани от други мотиви, но не и от загриженост за здравето на хората. А когато някой си играе със страховете на хората, това е опасно!