ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Министерството на труда и социалната политика ще осигури повече възможности за подкрепа на възрастните хора в общините чрез Домашния социален патронаж.
За патронажна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка могат да кандидатстват:
- Самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място;
- Хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по ЗЛП;
. Лица, които са в карантина;
- Самотни родители на малки деца.
В условията на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи се планира допълване на дейностите на Домашния социален патронаж  и други услуги като:
- Доставяне на топла храна – ежедневно;
- Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя;
- Съдействие за снабдяване с предписани лекарства.
Заявки се подават на телефон 0720/62170 – Домашен социален патронаж лично или от лица, които познават хора в нужда. В информацията е необходимо гражданите да съобщят три имена и адрес. Срокът за подаване на заявлението по телефон е 17.03.2020 г. /вторник/ до 13:00 часа.


С уважение:
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ