ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СА ДОПЪЛНЕНИ С НОВА ТОЧКА СЪГЛАСНО НОВАТА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


 
Предпазните мерки, които бяха обявени със Заповед на Кмета на Община Етрополе Димитър Димитров се допълват с нова т.8
„8.НЕ СЕ ДОПУСКА ПОСЕЩЕНИЕТО И СЪБИРАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА ВЪЗРАСТНИ ХОРА НА ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА.“