Имаме известен кадрови проблем, който по някакъв начин затруднява нормалното функциониране на администрацията. Затворени са училища и детски градини. В администрацията работят много млади хора, които са принудени да си вземат отпуск, за да могат да си гледат децата. Направили сме организация, която позволява на някои от младите служители да работят на половин ден, други работят през ден. Влизаме им в положението, както би трябвало да направи всеки работодател за своите работници и служители. По-възрастните служители, чисто превантивно, сме ги посъветвали да си останат вкъщи. 


Разбира се, основните услуги продължават да се предоставят на гражданите. Радващо е, че посетителите в административната сграда спазват завидна дисциплина. Хората се съобразяват с всички разпоредби – спазват дистанция, няма струпване. 


Неприятното е, че март-април е периодът, в който се плащат местните данъци и такси. По обективни причини такова масово плащане, във връзка с разпореждането да не се струпват хора, няма. Това заяви днес пред местните медии кметът Иван Гавалюгов в отговор на въпрос как влияе извънредното положение на дейността на общинската администрация. 


Той съобщи, че срокът за плащане на данъците, включително и за отстъпките, които общината прави за такса битови отпадъци, ще бъде удължен.  


„Очаква се спиране на дейността по някои проекти от страна на управляващите органи по съответните програми. Все още нямаме конкретни разпоредби, но имаме такава информация от Националното сдружение на общините в България и някои министерства. Удължава се срокът за подаване на проектни предложения по третата покана на Оперативна програма „Региони в растеж „ – въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Срокът беше 27 март, но се удължава с 30 дни, съобщи още кметът. –Извънредното положение в България, и не само у нас, води до забавяне на комуникацията за доставки, затруднения в производството, което дава своето отражение. Затова управляващите органи по съответните програми дават възможност да се отсрочат някои ангажименти по съответните договори. Това не е нещо, което отменя поети ангажименти, в конкретния случай, от страна на Община Ботевград. Вчера изтече крайният срок за подаване на оферти за ремонта на градския парк – четвърти етап, Надявам се, че в кратки срокове ще успеем да разгледаме внесените предложения. Ако няма някакво ново негативно обстоятелство и затягане на мерките, още през април ще започнат ремонтните дейности“, допълни Иван Гавалюгов.