гр. Етрополе, пл. “Девети септември” № 1, тел. 0720/68229, факс 65011; e-mail obstina@etropolebg.com


ЗАПОВЕД
№ РД-15-151/20.03.2020


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение на Народното събрание от 13.03.2020 за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-143/20.03.20г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на епидемията от COVID-19
НАРЕЖДАМ:
1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Етрополе, считано от 00:00 ч. на 21.03.20 г.:
2. Забранявам посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
3. Забранява се на лица до 60 г. възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 ч. до 10:30 ч. всеки ден.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Етрополе, чрез публикуване на интернет страницата на Община Етрополе и местните медии.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ