Вчера председателят на общинския съвет Илин Черняшки е бил уведомен писмено от председателя на групата съветници от ГЕРБ Георги Донков, че няма да участват в заседанието на общинския съвет, което е насрочено за 26 март. Няма да участват и в заседания на постоянните комисии. Мотивът е, че свикването на заседание на общинския съвет противоречи на Решението за обяваване на извънредно положение, както и на Заповедите на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки.


Според съветниците от ГЕРБ общината не може да осигури спазването на въведените потивоепидемични мерки в зала „Ботевград”, където се провеждат заседанията и в която освен 29-те съветници, ще присъстват представителите на общинската администрация и техническия екип, осигуряващ провеждането на заседанията. Георги Донков напомня, че кметът е разпоредил ОЕСУТ да не заседава, въпреки че е в много по-малък състав от общинския съвет.


Председателят на Общинския съвет Илин Черняшки заяви пред наш екип, че  още на 18 март е провел разговор с представители на всички групи  в местния парламент и е обяснил какви мерки ще бъдат взети за предстоящото заседание. Зала „Ботевград” ще бъде дезинфекцирана – врати, брави, повръхности на плотове и т.н. На  всички общински съветници ще бъдат раздадени предпазни маски и ръкавици, работните им места ще бъдат разположени на поне два метра един от друг. Освен това в залата по време на заседанието няма да бъдат допускани граждани или други служители на администрацията, както и кметовете и кметските наместници.


„В дневния ред на заседанието след съгласуване с общинското ръководство са включени минимален брой докладни записки. Те обаче са много важни и трябва да се произнесем с решения – става дума за кандидатстване  за финансиране по проекти, за механизма за прием на деца в детските градини и т.н.” – коментира Илин Черняшки. Според него заради извънредното положение стриктно трабва да се спазват всички предпазни мерки, но не трябва да се допуска  блокиране работата на администрацията.