От 30.03.2020 г. екипът на Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ - гр. Ботевград, се ангажира с алтернативен подход/грижи в извънредна кризисна ситуация към потребителите си и хора, нуждаещи се от подкрепа.


Предоставяне на консултации и информация ще се осъществява на телефон 0723/91442 и на имейл: csri.botevgrad@abv.bg