Миналата седмица Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе открито заседание по повод доклада с искането на „Булгаргаз“ за намаляване на доставката цена на синьото гориво с 40,49%.


„При това положение - намаляване на доставката цена с 40,49% и запазване цените на мрежовите услуги, за нашите крайни потребители намаленията ще бъдат следните: за битовите абонати – 26,6%, за административните и търговски потребители – 29,1 % и за промишлените потребители – 29,8%.


Цитирам точните числа с десета от процентите, тъй като вече имаме документ от КЕВР, който е възприел числата, представени от Булгаргаз и ги потвърждава“ - заяви изпълнителният директор на „Балкангаз 2000“ АД - Михаил Димитров.


Според изявление на шефа на държавния доставчик „Булгаргаз“ до края на месеца се очаква ново поевтиняване на цената от „Газпром“ с около 2-3%. На клиентите на „Балкангаз 2000“ ще се отрази с около 1-1.5% надолу.


Как ще се връщат надвзетите суми


След като намалението на доставката цена на природния газ влиза в сила със задна дата от 1 август м.г., бе създадена междуведомствена комисия, която да реши как да се връщат надвзетите суми от абонатите. Комисията вече е внесла предложението си в Народното събрание, което трябва да гласува промени в Закона за енергетиката.


„КЕВР трябва да определи нови цени на природния газ с обратно действие за всеки месец, започвайки от август 2019 г., до март 2020 г. На база на определените нови цени и разликата действалите преди цени, ще бъдат изчислени сумите, които „Булгаргаз“ ще върне на газоразпределителните дружества. След като ни бъдат върнати тези суми, ние по същия начин и алгоритъм трябва да изчислим на всеки наш потребител за всеки месец каква сума трябва да му бъде върната. И общата сума трябва да бъде приспадната от сметката за следващия месец, след като бъде направено изчислението“ - обясни Михаил Димитров. Според него най-реалистично може да се очаква, че тези приспадания ще бъдат направени най-рано за сметките през месец април за битовите потребители и месец май за останалите.


„За мен от текстовете в предложението не е ясно какво ще се случи с ДДС. Мога да кажа само, че ако на нас парите ни бъдат върнати с ДДС и ние ще ги възстановим на абонатите с ДДС“ - допълни Димитров.


Как „Балкангаз 2000“ работи в условията на извънредно положение


„Преустановено е присъединяването на нови абонати. На този етап не може да определим и никакви срокове за извършването на тази услуга.


В предприятието е осигурено административно обслужване, приемаме документи по преписки, които сме започнали. Работи и касата за плащане на месечните сметки на абонатите“ - обясни Михаил Димитров. Той препоръча на абонатите да използват еРау или електронно банкиране като начин на плащане без да се налага да излизат от домовете си.


Каква е политиката на дружеството, ако абонати забавят плащането на газа заради извънредното положение и финансови затруднения


„Определено за закъснели плащания по сметки за февруари и след това - март и април, ние ще проявим толерантност и ще удължим сроковете за плащане и ще намалим начисляваните неустойки - заяви Михаил Димитров. - Има обаче наши потребители, които по традиция си плащат със закъснение. Към такива абонати няма да проявяваме толерантност“ - категоричен бе Михаил Димитров.