С 24.63 % поскъпва природният газ от 1 юли. Увеличението на топлоенергията заради ръста в цената на синьото гориво е с 11.68 % средно за страната. Електроенергията поскъпва средно с 1.7 %, реши окончателно Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Цените обяви пред журналисти председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев.

Eлектроенергия

1.88 % е средното увеличение на крайната цена на тока за бита за ЧЕЗ, за ЕВН – 1.39 %, за ЕОН – 1.86 %. С повече поскъпва цената на нощната тарифа на трите дружества. Например дневната тарифа на ЧЕЗ поскъпва с 1.81 %, нощната – с 1.85 %. ЕВН - поскъпване с 1.08 % за дневна и 2.09 % за нощна тарифа. За ЕОН – изменението е 1.74 % за дневна и 1.64 % за нощна тарифа.
Пропорциите са еднакви за цяла България, новото е, че изравняваме подхода за трите дружества, каза Семерджиев.
При отчитане на всички задължения към обществото, при отчитане на всички възможности за намаляване на разходите, крайният резултат е едно поносимо увеличение, посочи той.
Семерджиев каза, че при тези цени дружествата ще имат достатъчно приходи, за да продължат дейността си по изискванията на лицензията.
Обобщава се докладът от одита на трите електроразпределителни дружества. Окончателен доклад от регулаторния одит няма към момента. Очаква се той да бъде приет от регулатора в края на тази и началото на следващата седмица.


Природен газ

Увеличението на цената на природния газ спрямо действащата цена е 24.63%. Цената за 1000 кубични метра газ в следващото тримесечие ще бъде 542, 50 лв. без ДДС.
Считаме, че такава цена към момента е балансирана, каза Семерджиев. По думите му – спазени са изцяло изискванията на действащите договори за доставка на газ и измененията на котировките на горивата на средиземноморския пазар.
Направена е корекция за начина, по който регулаторът счита, че би могло да се отчете съотношението между долар и евро, да не се отчитат последните резки изменения. Ако се получи вследствие на тази наша корекция недовзет приход, знаете, че има възможност по методиката той да бъде компенсиран, посочи той.