С Решение №33 от 27.02.2020 г. на Общински съвет - Ботевград е приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и    преместване на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Ботевград.


С последващо Решение №64 от 26.03.2020 г. на ОбС са приети и Правила за прием и критерии за класиране на децата в общинските детски ясли и детски градини, както и основните и прилежащи райони, съгласно което всички деца, кандидатстващи за прием в детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград, задължително се регистрират в системата за електронен прием. 


Електронната система ще бъде отворена за регистриране на заявления за прием на 22 юни в 10:00 часа и ще затвори на 30 юни в 23:59 часа. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 2-ри юли, а записването на децата в детски ясли и детски градини ще бъде в периода от 3-ти до 7-ми юли. До края на календарната година Системата ще бъде отворена общо седем пъти, в които родителите/настойниците ще могат да подават заявления и да участват в класирания при обявени свободни места от съответното детско заведение.


Класирането при приема на деца в общинските детски ясли и детски градини се осъществява на база на точкова система, според събраните от всяко дете точки в низходящ ред, по индивидуални и общи критерии, които трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано за съответното детско заведение.


Заявленията, подадени на хартиен носител на чакащите за прием в детска градина или детска ясла, ще бъдат анулирани и родителите/настойниците ще подават нови такива, но по електронен път, съгласно правилата и графика за прием.


От учебната 2020/2021 година яслените групи в детските градини в Ботевград ще бъдат закрити и яслени групи ще функционират само в Детска ясла „Здравец“ (четири групи) и Филиал „Детелина“ към ДГ „Иглика“ (четири групи). 


За децата от яслените групи в ДГ „Звънче“, ДГ „Кокиче“ и ДГ „Славейче“, които ще продължат да посещават яслена група през учебната 2020/ 2021 г., ще трябва да бъдат подадени нови заявления за прием през електронната система.


С правилата за прием, районите и графика може да се запознаете в прикачените  файлове.


Връзки към районите на детски ясли и детски градини - гр. Ботевград:


- Райони на детски ясли


- Райони на детски градини