На вчерашното извънредно заседание ОбС даде съгласие МБАЛ – Ботевград да сключи договор за оборотен кредит с Обединена българска банка. “За“ гласуваха 23 съветници, против бяха трима съветници от групата на ГЕРБ - Георги Канзов, Кирил Руневски и Иван Николов.


Предложението МБАЛ да ползва кредит до 300 000 лева от ОББ е постъпило в общинската администрация от управителя на лечебното заведение – д-р Пламен Китанов, се посочва в докладната.  


Целта на кредита е болницата да изплаща просрочените си задължения, по които фирмите-доставчици на лекарства, ВиК -София, ЧЕЗ Разпределение, Балкангаз 2000 начисляват лихви. 


Община Ботевград няма да бъде гарант по кредита, се посочва още в докладната до местния парламент. 


През януари тази година Общинският съвет даде съгласие на ръководството на болницата да сключи договор за овърдрафт с “Експресбанк“ АД, но от банката са отказали с мотив “проблеми при сливане с банка ДСК“. 


Договорът за кредит ще бъде сключен при точно спазване на условията, посочени в офертата, приложена към заявлението на д-р Пламен Китанов – “номинален лихвен процент – 3%, с инсталиране на ПОС терминал при учредяване на залог върху разплащателната сметка“.