На днешната извънредна сесия съветниците единодушно подкрепиха предложението на общината да поеме дългосрочен общински дълг при следните условия: максимален размер на дълга – 3 000 000 лева; вид – дългосрочен кредит – овърдрафт; начин на обезпечаване – залог на собствени приходи и учредяване на ипотека на частна общинска собственост; срок за погасяване – три години; максимален лихвен процент – 6.9%; други такси, наказателни лихви, разноски, неустойки – до 1.02%.
Заемът ще бъде използван за финансиране на новата спортна зала, обясни кметът Георги Георгиев. „Имаме уверение, че правителството ще помогне със средства, но дори да не го направи, общината ще осигури парите за залата, каза градоначалникът. –Теглим кредита в началото на мандата, което означава, че той ще тегне на врата на сегашното общинско ръководство”, допълни той. 
Съветникът Цветан Миньовски определи като разумно предложението на общината да ползва кредит за финансиране на такъв мащабен проект, който ще има положителен ефект за нашия град. 

Предстои кметът да проведе процедура за избър на финансова институция по реда на Закона за обществените поръчки за осигуряване на необходимото финансиране.