Българският атомен форум (БУЛАТОМ) организира конкурс за ученици на тема “ЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТО БЪДЕЩЕ”, посветен на производството на електроенергия по чист и незамърсяващ природата начаин. Участвайки в конкурса, учениците ще могат да оценят ползите от всички видове производство, включително ядрената енергетика като нисковъглеродна индустрия, която осигурява не само достъпен, но и постоянен източник на енергия. 


Конкурсът ще се проведе в три възрастови групи, като за всяка от тях предизвикателството е различно. За учениците от 1 до 4 клас състезанието е за рисунка. За учениците от 5 до 7 клас надпреварата е за рисунка или колаж. За учениците от 8 до 10 клас конкурсът е за визуален проект - компютърна графика или всяка една друга техника, избрана от ученика. 


Конкретните  теми за трите възрастови групи са съответно: 


1 до 4 клас - „За какво ни помага атомната енергия? ” 


5 до 7 клас - "Атомът и умните технологии, медицината и други области от нашия живот”


8 до 10 клас - "Енергетиката на 21 век”


Най-добрите проекти ще бъдат отличени от петчленно жури с представители на Булатом, Българско ядрено дружество, Сдружението на жените в ядрената индустрия и професионални учители по рисуване. Наградите за конкурса се предоставят със съдействието на руската държавна корпорация „Росатом”. Победителите ще получат ценни награди – графични  таблети за рисуване съответно за първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.  


В конкурса няма ограничение за техниката - цветни моливи, акварелни и маслени бои, пастели или смесени изобразителни техники върху хартия, картон или платно. Визуалните проекти в най-високата възрастова група могат да бъдат компютърна графика или илюстрация,  компютърен колаж, картина, плакат или друг вид визуален проект по избор на автора. 


Изпращането става по и-мейл, като оригиналната рисунка или колаж се снимат или сканират в jpeg формат с резолюция не по-малко от 350 dpi и не повече от 650 dpi. Сканираното копие се изпраща на info@Bulatom-bg.org.


Освен снимката, и-мейлът трябва да съдържа и текстови файл с трите имена на автора, възраст и клас, име на училището, името на родител и имейл за обратна връзка, ако е различен от подателя.  


Срокът за изпращане на творбите е от 25 април до 15 май 2020 година. Победителите ще бъдат обявени най-късно до 22 май. Пълният регламент на конкурса е публикуван на: https://www.bulatom-bg.org/competition/


Целта на инициативата е да предложи на децата занимание, което да разнообрази знанията им докато стоят у дома и да привлече вниманието им към тема, различна от обичайните училищни задачи.