Съветниците от ПП МИР, БСП за България, Цветан Миньовски - КП „Алтернативата на гражданите“ и Цветослав Захариев от МК ДИБО откликнаха на призива на председателя на Общински съвет - Ботевград д-р Илин Черняшки и дариха средства за нуждите на ботевградската болница за справяне с извънредната ситуация. 


В периода от 13 април, когато се състоя извънредната сесия, до 15 същия месец бе събрана сума в размер на 2 600 лева. Тя бе внесена по дарителската сметка на Община Ботевград.


Да припомним, че дарителската сметка бе открита в края на месец март с цел набиране на средства за подпомагане дейността на МБАЛ Ботевград и социалните заведения на територията на общината в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19. До този момент в нея са постъпили малко над 40 000 лева.