На редовното заседание на Общински съвет - Ботевград, насрочено за 30 април - четвъртък, ще бъде разгледана информация за дейността на Общинско предприятие за почивно дело „Боженишки Урвич” през 2019 година. 


Финансирането на почивната база се извършва от бюджета на общината и от собствени дейности. Приходите от дейността се внасят в общината, след което се връщат в предприятието под формата на субсидия. Одобреният бюджет за отчетния период е 96 000 лева, а изпълнението е 81 640 лв. От тях приходите от дейността на предприятието възлизат на 41 890 лв., от кухня - 19 685,50 лв., от бар – 5 022 лв., от хотелската част – 16 697,50 лв. и от басейн - 485 лв. 


За отчетния период разходите за заплати са в размер на 41 735 лв., за осигуровки - 7 062 лв., за материали /хранителни стоки, безалкохолни и алкохолни напитки/ - 19 661 лв., за вода, горива, ел. енергия - 6 259 лв., за външни услуги (СОТ, ТВ и др.) – 5 488 лв., и други.


В ОППД „Боженишки урвич” работят четирима човека


Продължителното засушаване през миналото лято е оказало сериозно влияние върху работата на почивната база, става ясно от отчета за дейността на предприятието. Водата в собствения водоизточник е намаляла, а от началото на м. септември е напълно спряла. Поради тази причина в базата е доставяна вода с водоноска. 


През настоящата година ръководството си поставя три неотложни задачи: осигуряване на питейна вода, закупуване на агрегат за ел. ток, преустройство на камината в ресторанта с оглед неговото отопление.