На вчерашната редовна сесия Общински съвет Ботевград разгледа и прие единодушно отчета за дейността на НЧ „Христо Ботев - 1884“ и библиотека „Иван Вазов“.


В докладната записка бяха изброени всички събития с участието на читалищните формации, състави, ансамбли, школи и други. Отчетът съдържаше и проявите, инициирани от градската библиотека „Иван Вазов”, тъй като тя функционира към ботевградското читалище.


За миналата 2019 година НЧ „Христо Ботев 1884“ е реализирало приходи в размер на 634 005 лева, в това число: 284 700 лева – държавна субсидия, 11 862 лева – за читалищата в селата Гурково, Радотина, Краево и Липница, 260 000 лева – субсидия от общинския бюджет за издръжка на общинския духов оркестър.


Собствените приходи на читалището (членски внос читалище/библиотека, наем зали, билети и такси школи) за миналата година са малко над 43 000 лв.


През 2019 год., съгласно решения на Общинския съвет, Община Ботевград е отпуснала 29 912 лева, с които е подпомогнала различни инициативи на читалището и участието на местни таланти в национални и международни фестивали, както и за закупуването на нови музикални инструменти за двата духови оркестри, и на зимни сценични облекла за мажоретките. 


За отчетния период в музикалната школа на читалището са се обучавали около 60 ученици, разпределени в класовете по пиано и акордеон, тромпет, медни духови, дървени духови и ударни инструменти, съответно с преподаватели Силвия Младенска, Иванка Савова, Константин Гайдарски, Иван Иванов и Иван Цветков.


През 2019 год. в Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов” са се регистрирали 1 338 нови читатели. За същия период броят на посещенията е 23 758, а раздадената литература - 38 456 тома. Към 31.12.2019 г. библиотечния фонд наброява 86 064 тома документи. 


През изминалата година библиотеката е започнала подготовка и редакция на базата данни, свързани с анализа по „Електронен каталог – книга“. В края на 2019 г. е внедрен и нов софтуерен продукт за библиотечна автоматизация „Е-Либ Прима“.


Набавените библиотечни документи през отчетния период са 817 бр. С фактура са закупени 225 документа на стойност 2 720,08 лева. Останалите 592 бр., на стойност 6 339,27 лева, библиотеката е получила като дарение от граждани, научни, културни институции и организации.


През миналата година библиотеката е получила две големи дарения от Сдружение за градски читални – общо 218 книги (художествена, отраслова и детска литература). Изготвени са 63 акта за дарение. 


През 2019 г. библиотека „Иван Вазов“ е спечелила два проекта към Министерството културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Закупени са общо 187 книги на стойност 2 397,65 лв.


Абонаментът на периодични издания за 2020 г. е 19 бр. на стойност 1 134,19 лева. Отчислени са 352 бр. книги и периодични издания (повредени и остарели по съдържание) на стойност 1 064,07 лв. През 2019 год. в библиотеката са направени 905 справки. 


С над 19 витрини, кътове и други форми са отбелязани важни дати и юбилейни годишнини, свързани със събития и личности. Културната образователна дейност на библиотеката през миналата година бе насочена основно към привличане на читатели и приобщаване към книгата и четенето. Многобройни са събитията, с които библиотеката участва активно в живота на града: представяне на книги, творчески вечери, чествания, литературни утра. 


През 2019 г. завършиха ремонтните дейности в сградата на библиотеката по проект на община Ботевград за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. По друг проект – „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на НЧ „Христо Ботев 1884“, бяха осигурени средства за ново библиотечно оборудване за детския отдел.