В дневния ред на редовното заседание на Общински съвет - Ботевград, насрочено за 28 май, е включен за разглеждане отчет на Общинско предприятие „Обредни дейности” за миналата година. В него се посочва, че през 2019-та структурата е обслужила 410 погребения, извършените траурни ритуали са 180, приети са 1 230 поръчки за некролози, 260 поръчки за подавки, 140 надписа за кръстове, проведени годишни траурни възпоменания във всички населени места.


За същия период са организирани 83 сватбени ритуала, от които 22 изнесени, изработени са 126 абитуриентски ленти, организиран е ритуал „сребърна сватба” на 25 двойки и други.


Общите приходи от продажба на стоки и извършените услуги на гражданите са в размер на 80 972 лева. Видът на предлаганите стоки и услуги се променя, съобразно желанията и предложенията на гражданите, пише в отчета. 


Финансирането на общинското предприятие се извършва чрез общинския бюджет. Всички постъпления на „Обредни дейности“ се внасят като приход в общината, след което се връщат в предприятието под формата на субсидия. През 2019 година бюджета на ОП „Обредни дейности“, одобрен от ОбС, е 257 340 лв, а неговото изпълнение е 245 784 лв.


По отношение на гробщния парк, в отчета се посочва, че е разположен на площ от 35 декара и в момента има 6 795 гробни места.


"Правени са няколко разширения - през 1982 г. в източна посока, 1992 и 1998 г. в северна посока и 2011 г. в южна посока. След изчерпване на свободния терен в южна посока, общинското ръководство предприе действия за отпускане на ново разширение в източна посока, което вече е въведено в експлоатация. Общата площ по схемата за разположение на гробните места на терена в източна посока е 2 337 кв/м, като са спазени задължителните изисквания на M3 по наредба №2 от 21.04.2011 г. за размери и отстояния, остават 1 815 кв/м. Прогнозира се, че новото разширение ще поеме погребенията в следващите три години“, пише още в отчета на общинската структура.


В  ОП „Обредни дейности” работят  12 човека – управител – 1, главен счетоводител – 1, бюро „обреди и ритуали“ – 3, шофьор на специален автомобил – 1, чистач – 1, гробари – 2, общи работници в гробищен парк – 3.