„Етропал“ АД започва производство на медицински маски за еднократна употреба.
Първите произведени количества ще бъдат дарени на МБАЛ Етрополе и на старческия дом в града.