ЗАПОВЕД № 48
гр.Етрополе, 11.05.2020г.
На основание №РД-01-102/11.05.2020г. на директора на РЗИ Софийска област:
1. Отменям поставената карантина в Заповед №47/07.05.2020г. на Вътрешно отделение при „МБАЛ „проф. д-р Ал. Герчев”Етрополе”, считано от 11.05.2020 г, поради отрицателните резултати на персонала на вътрешно отделение.
2. Възстановявам приема на пациенти във Вътрешно отделение.
3. Провеждане на щателна дезинфекция на цялата база на болницата.
4. Провеждане на текущ контрол от комисията по ВБИ по спазването на стриктен противоепидемичен режим.
5. Пълна забрана на свижданията и влизане на външни лица в „МБАЛ „проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе”.
Контрола по Заповедта възлагам на д-р Велизар Марков - н-к ОАИЛ и по т. 4 от заповедта на д-р Нели Пенева - н-к МБЛ.
НАРЕЖДАМ:
Препис от настоящата заповед за сведение и изпълнение.


ЗА УПРАВИТЕЛ: /п/
Д-р В. Марков